Logo

Produkty podľa ochorenia

Zdravý tráviaci trakt
odrazkaOchorenia zubov
odrazkaOchorenia pečene
odrazkaOchorenia žlčníka
odrazkaVredy
odrazkaOchorenia žalúdka
odrazkaOchorenia čriev

Zdravé pľúca
odrazkaNachladnutie a chrípka
odrazkaAngína, faringitída, laryngitída
odrazkaBronchitída a zápal pľúc
odrazkaBronchiálna astma

Zdravé srdce
odrazkaAteroskleróza
odrazkaHypertenzia
odrazkaIschemická choroba srdca, infarkt myokardu
odrazkaSrdcová slabosť
odrazkaEndomyokartitída, kardiomyopatia
odrazkaNarušenie srdcového rytmu
odrazkaPorážka (insult)
odrazkaKŕčové žily a trombóza

Zdravé kĺby
odrazkaReumatická artritída a deformujúca artróza
odrazkaDna
odrazkaZlomeniny kostí
odrazkaSkolióza, opotrebovaná platnička, zacviknutie nervov
odrazkaOsteoporóza

Zdravé obličky
odrazkaZápal močových ciest
odrazkaMočové kamene
odrazkaAdenóm predstojnej žlazy / prostata

Látková výmena a hormonálne zdravie
odrazkaOchorenie štítnej žľazy
odrazkaCukrovka
odrazkaNadváha
odrazkaMastopatia a fibromyómy maternice
odrazkaKlimaktérium a menopauza
odrazkaNeplodnosť, pohlavné poruchy

Stres
odrazkaNervozita a depresia
odrazkaSvalová distrofia a kŕče
odrazkaBolesti hlavy a migrény
odrazkaPoruchy spánku
odrazkaOchrana proti stresu
odrazkaSyndróm chronickej únavy
odrazkaNeurity a syndróm nepokoja nôh
odrazkaEpilepsia
odrazkaParkinsonova choroba

Zdravá koža a zmyslové orgány
odrazkaDermatitída, vyrážky
odrazkaPsoriáza
odrazkaPigmentové fľaky
odrazkaPopáleniny
odrazkaGlaukóm, zelený zákal
odrazkaChoroby sietnice
odrazkaZápal ucha
odrazkaHluchota

Zdravé detstvo
odrazkaDeti do 1 roka
odrazkaDeti od 1 do 6 rokov
odrazkaDeti od 7 do 12 rokov
odrazkaDeti od 13 do 18 rokov

Život bez infekcie
odrazkaImunitný systém
odrazkaAlergia

Život bez rakoviny
odrazkaOnkologické ochorenia
odrazkaPodpora organizmu pri chemoterapiiSF852

SF852
Zväčšiť

Cena: 138€Základné informácie

Vysoký krvný tlak je jedným z tých troch ochorení, ktoré najviac ohrozujú ľudstvo. Často ho spomínajú len ako neviditeľného zabijaka. Čím vyšší je krvný tlak človeka, tým vyššie je aj riziko vzniku srdcových chorôb alebo ochorenia cievneho systému mozgu (porážka). Preto má včasné rozoznanie alebo liečenie vysokého krvného tlaku veľký význam.

O krvnom tlaku

Krvný tlak je ten tlak, ktorý zaťažuje steny artérií keď cez ne preteká krv. Tlak, ktorý vzniká počas sťahovania a rozťahovania sa srdca, respektíve počas vypumpovania krvi - nazývame systolickým tlakom (najvyšším). Ten tlak, ktorý vzniká v srdci počas roztiahnutia a nával u krvi, nazývame diastolickým tlakom (najnižším). Tlak krvi je taký fyziologický ukazovateľ, ktorý sa môže pohybovať na širokej škále; môže to ovplyvniť reč, pohyb, držanie tela, duševný stav, atď. Počas dňa sa mení. Z toho vyplýva, že ak uskutočňujeme merania na rôznych miestach tela (ako zápästie a rameno), rôzna hrúbka žíl a merania uskutočnené v odlišnom čase môžu priniesť odlišné výsledky.

SF852

Mikro - komputerový prístroj SF852 na meranie krvného tlaku a ukazovateľ vysokého tlaku, ktorý bol vyrobený v Japonsku, je vybavený mikro - kontrolným systémom.

Merací mechanizmus

Prístroj meria metrickým oscilovým spôsobom, automaticky zistí a meria krvný tlak, je schopný vykázať aj najmenšiu odchýlku nameranú v krvnom tlaku.

Mechanizmus obsluhy

SF852 má vplyv na bioelektrickú rovnováhu tela. Výskumy ukazujú to, že počet bioelektronických kontaktov je medzi uchom a inými časťami ľudského tela širokouhlý. Keď je niekto chorý, môžu sa zmeniť bioelektronické parametre na rôznych častiach ucha. Akupunktúrne body tvaru žliabku sa nachádzajú na zadnej časti ucha, (žliabok vysokého tlaku) sú to tie akupunktúrne body, kde sa dá vysoký krvný tlak ošetrovať. Periodické vzrušenie akupunktúrnych bodov nízkou elektrickou frekvenciou podporuje prečistenie kanálov, zlepšenie mikroobehu. Tak prináša rovnováhu a stabilizuje krvný tlak.

Vybavenie

Jednozložkový kompaktný prístroj. Pamäť na uchovanie 7 rôznych meraných hodnôt krvného tlaku a 1 priemernej hodnoty.

Funkcia vyžiadania, pomocou ktorej môžeme prehliadnuť uložené hodnoty, a tým môžeme neustále pozorovať zmenu nášho krvného tlaku.

Funkcia vymazávania, ktorá umožňuje odstránenie uložených údajov.

Veľký, ľahko čitateľný LCD displej.

Systém automatického vypínania.

Pomenovanie náhradných dielov.

Signalizátor upozorňujúci na vyčerpanosť baterky.

Merač tlaku.

Signalizátor vypustenia vzduchu.

Signalizátor merania.

Poradové číslo pamäte.

Pamäť.

Signalizátor.

Výber meracej jednotky.

Zapnutie a vypnutie.

Aktivácia funkcie.

Spustenie, aktivácia funkcie.

Opasok na ruku.

Signalizátor funkcie.

Set na akupunktúrne liečenie.

Úchytný remeň na pripojenie na zápästie.

Bod pripojenia liečivej elektródy.

Elektróda s prichytením na ucho. Kolík elektródy s prichytením na ucho.

Kolík liečivej elektródy.

Zapnuie

Odstráňte kryt držiaka na baterky s posunutím v smere šípky na kryte. Vložte AAA baterky do držiaka vo vyznačenej správnej polarite. Nasaďte naspäť kryt držiaka na baterky.

Upozornenie!

Pokiaľ prístroj dlhší čas nepoužívate, odstráňte z neho baterky.

Pokiaľ sa na displeji objaví symbol vybitej baterky, vložte do držiaka správne nové baterky. (budete potrebovať 2 kusy AAA bateriek rovnakej značky)

Namiesto akumulátorov používajte radšej baterky.

Prosíme, baterky vymeňte v nasledujúcich prípadoch:

 • Pokiaľ sa počas používania prístroja na displeji svieti znak baterky.
 • Pokiaľ sa displej nerozsvieti ani po zapnutí.

Meranie krvného tlaku

 1. Otočte ľavú ruku tak, aby dlaň smerovala hore. Upevnite prístroj na zápästie tak, aby LCD displej smeroval k Vám. Remeň prístroja musí byť v priamom kontakte s kožou, a preto nie je možné ho upevniť na manžetu košele alebo na iný kus odevu, lebo to môže viesť ku skreslenému meraniu. Horná časť prístroja sa musí umiestniť 5-10 mm od základnej línie dlane a stred prístroja musí byť v jednej línii s prostredníkom ako to ukazuje obrázok.
 2. Pevne zatiahnite remeň na zápästí, a vyhrňte ho tak ako to ukazuje obrázok. Nenechajte prázdne miesto medzi zápästím a remeňom, ale ani ho nezaťahujte tak silno, aby sa Vám to zdalo byť nepohodlné.
 3. Pokiaľ je ľavé zápästie nepoužiteľné kvôli poraneniu alebo vykĺbeniu, používajte svoje pravé zápästie vyššie opísaným spôsobom.

Držanie tela počas merania

 1. Počas merania tlaku sa posaďte.
 2. Položte svoju ľavú ruku na ktorej máte prístroj jemne na stôl.
 3. Položte lakeť na umelohmotný valec (krabička prístroja) tak, aby stred remeňa na zápästí bol v jednej línii so srdcom, ako to ukazuje aj obrázok.
 4. Umelohmotnú krabičku netlačte na remeň a zápästie držte rovno tak. Zápästia neobracajte ani smerom von, ani smerom dnu.
 5. Nehýbte sa a uvoľnite sa.

Poznámka

Prosíme, pokúste sa udržať správnu polohu tela počas merania. V záujme zabránenia nepresného merania prosíme, aby ste sa vyhýbali predklonu alebo záklonu. Nerozprávajte a nedotýkajte sa ukazovateľov počas merania.

Odčítané údaje môžu byť vyššie alebo sa môžu odlišovať od normálu v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak sa meranie uskutoční bezprostredne po jedle, fajčení, užití alkoholu, po unavujúcej fyzickej práci.
 • Ak ste v strese, v depresii alebo ste dlhodobo nevyspatý.
 • Ak máte pocit, že by ste mali použiť toaletu.

Postup merania

 1. Zapnite prístroj. Všetky charaktery a symboly sa rozsvietia na displeji, čo signalizuje správne fungovanie prístroja.
 2. Po sekunde začne blikať symbol vypúšťania vzduchu označujúc, že prístroj na meranie tlaku vypúšťa vzduch z remeňa na zápästí.
 3. Po ukončení vypúšťania vzduchu prístroj pípa a symbol vypúšťania vzduchu zmizne z displeja. Týmto sa ukončí proces prípravy stroja, a prístroj je pripravený na meranie. Potom sa na displeji objaví symbol srdca a hodnota 0. Systém je nastavený na meranie, šípka symbolu Mode ukazuje na funkciu Press.
 4. Prístroj čaká na pokyn. Môžeme nastaviť aj iné funkcie používaním tlačidla Mode. Ak chcete zmerať svoj krvný tlak, tak rýchlo stlačte gombík Oper raz, pričom šípka Mode ukazuje na Press, a na displeji sa ukazuje hodnota 0. Na displeji sa ukáže symbol H a horná hranica merania hodnota 240. Stláčaním tlačidla Oper môžete nastaviť aj hodnoty 290 a 180 ak je to potrebné. Symbol srdca zmizne, a objaví sa symbol merania (šípka ukazujúca smerom hore). Pumpička vzduchu automaticky nafúkne remeň, a systém sa spustí. Tlačidlá Mode a Oper nereagujú do ukončenia merania. Postupné stúpanie hodnoty merania sa dá sledovať na obrazovke a remeň sa na zápästí sťahuje. Pumpička vzduchu sa automaticky zastaví, keď tlak dosiahne nastavenú hodnotu. Symbol merania zmizne, signalizujúc ukončenie merania. Pokiaľ systém pociťuje nedostatočný tlak, pumpička vzduchu sa opätovne dá do funkcie, kým nedosiahne želanú vyššiu úroveň. Úrovne tlaku vzduchu sú nasledujúce v jednotkách mmHg, v troch stupňoch: 180, 240, 290.
  Poznámka: V režime merania, ak užívateľ neaktivuje, nenastaví hornú hranicu merania, prístroj sa nastaví automaticky.
 5. Po dokončení merania sa tlak automaticky zníži v zápästí. Na displeji sa objaví symbol srdca pri pípavom zvuku oznamujúc, že prístroj začal meranie krvného tlaku a pulzu. Prosíme, buďte trpezlivý a čakajte, kým sa výsledok nevypíše.
 6. Po dokončení merania sa rozsvieti symbol vypúšťania vzduchu (šípka ukazujúca smerom dole), a vzduch sa rýchlo vypustí zo zápästia. Prístroj pípa, keď tlak klesne pod 5 mmHg v zápästí, a pritom symbol srdca sa opäť objaví na displeji. Potom ukazuje hodnoty krvného tlaku a pulzu (tlak krvi a pulzu po 3,5 sekundách, po dobu cca 2 sekúnd). Po ukončení merania krvného tlaku, ak opäť zapneme prístroj, ten nezačne automaticky merať krvný tlak v tom prípade, ak šípka Mode ešte stále ukazuje na tlačidlo Press. Nasledujúcu úlohu môžeme dosiahnuť stlačením tlačidla Oper jeden krát. Tlačidlá On/Off slúžia iba na zapnutie a vypnutie prístroja.

Prepočet Kpa/mmHg

Jednotky slúžiace na meranie krvného tlaku s Kpa a mmHg. Displej vie zobraziť hodnotu krvného tlaku v obidvoch jednotkách. Môžeme hocikedy preskočiť z Kpa na mmHg, alebo opačne, pokiaľ je prístroj v prevádzke. 1Kpa = 7.5 mmHg. Pokiaľ je hodnota vypísaná s desatinným číslom, tak máme tomu rozumieť v Kpa, ak nie, tak jednotkou merania je vždy mmHG.

Úloha zdravého rozumu pri meraní tlaku krvi

Tlak krvi sa neustále mení a periodicky sa mení počas celého dňa. Hodnoty merania krvného tlaku zopakujte počas dňa. Základný krvný tlak je ten tlak, ktorý sa meria, keď je jednotlivec v najväčšom pokojovom stave. Tak fyzicky ako aj psychicky. Keďže tento ukazovateľ slúži na určenie dnešného zdravotného stavu, preto sa sním musí zaobchádzať s potrebnou vážnosťou.

Základný krvný tlak môžeme ideálne zmerať pri nasledujúcich podmienkach:

 • Pol hodinu - hodinu po rannom prebudení (pred raňajkami).
 • V izbe, kde je teplota medzi 15 - 25 stupňami Celzia. Po tom, čo ste odpočívali viac ako 30 minút.
 • Potom, čo ste použili toaletu. Keď sa cítite byť fyzicky aj psychicky pokojný. Prosíme, skúste počas merania udržať správnu polohu tela. Neznepokojujte sa príliš kvôli výsledkom dočasného krvného tlaku. Prosíme, zaznamenajte si denný výkyv Vášho krvného tlaku a konzultujte so svojim lekárom. Hodnoty merania priebežne vykonaných skúšok sa môžu drasticky zmeniť kvôli zmene objemu prietoku krvi pochádzajúceho z krvných ciev zdeformovaných tlakom (obzvlášť častý výskyt nepružnosti ciev u starých ľudí, v dôsledku viskozity krvi a pomalého regenerovania sa).
 • Krvný tlak nameraný v nemocnici je obyčajne vyšší, než ten, čo si nameriate doma. Je to tak kvôli prudkému zvýšeniu krvného tlaku, čo vyvoláva nervozita, keďže telo reaguje citlivo na pohyb, na dav a na okolie, a taktiež na prítomnosť nemocničného personálu.
 • Pulz sa taktiež môže zmeniť, podobne ako krvný tlak, ak sa mení fyzický stav tela, respektíve v prípade pohybu.

Uloženie a uchovávanie meraných hodnôt

S funkciou uloženia môžeme uložiť hodnoty vysokého (systolického) a nízkeho (diastolického) krvného tlaku vždy, keď sme meranie dokončili, stlačením tlačidla Mode vyberieme funkciu Save a stlačme tlačidlo Oper k potvrdeniu procesu. Systém neuloží údaje len vtedy ak nasledujeme hore uvedené inštrukcie. Keď tlačidlo Mode stlačíme opätovne, tak prístroj automaticky preskočí na funkciu Querry, na funkciu otázok. Môžeme ukladať 7 hodnôt s nízkym a 7 hodnôt s vysokým krvným tlakom zvolením funkcie Save. Po skončení merania stlačme tlačidlo Mode, vyberieme funkciu Save a potvrdíme vykonanie operácie stlačením tlačidla Oper. Pokiaľ ukladáme viac ak 7 hodnôt prístroj automaticky vymazáva najstarší údaj a nahradzuje ho novým údajom. Potom, čo sme prístroj zapli a na displeji sa objaví symbol srdca, 0, a šípka ukazuje na tlačidlo Press, systém čaká na príkaz. Stlačte tlačidlo Mode, vyberte funkciu Querry, funkciu otázok. Z uložených hodnôt krvného tlaku sa prvý údaj objaví na displeji. Opätovným stlačením tlačidla Oper môžeme prezerať aj druhú hodnotu atď. Potom ako sme si prezreli aj poslednú uloženú hodnotu, stlačením tlačidla Oper môžeme prezrieť priemer uložených hodnôt, pričom sa na displeji rozsvieti písmeno A. Ďalším stláčaním tlačidlo Oper môžeme uložené údaje znova a znova prezrieť.

Poznámka:

Skupina údajov č. 1 hlási najnovšie uložené namerané hodnoty. Čím je údaj starší, dostane o to vyššie poradové číslo. Uložené údaje sa popri vypnutí a zapnutí prístroja nestratia. Uložené údaje sa stratia, ak vymieňame baterky, respektíve keď aktivujeme funkciu Clear (vymazať).

Systém neodpovedá na požiadavku zobraziť údaj, pokiaľ sme žiadne údaje neuložili, v takomto prípade preskočí automaticky na nasledujúcu funkciu, Depr (liečba vysokého krvného tlaku).

Priaznivé ovplyvnenie vysokého krvného tlaku. Prístroj SF852 vybavili funkciou Depr, čo slúži na priaznivé ovplyvnenie vysokého krvného tlaku.

1. Príprava

Očistite akupunktúrne body, záhyby na zápästí, na lakti, a v žľabe ucha alkoholom alebo teplou vodou. Akupunktúrne body môžete vidieť na obrázku.

Akupunktúrny bod nachádzajúci sa na zápästí je cca. 6 - 6,5 cm od priečne pruhovaného svalu v lakti, a je umiestnený medzi dvoma šľachami. Priehlbinky umiestnené na zadnej časti ucha poukazujú na tú jamku, ktorá sa ťahá k hornej časti ucha. Vysoký krvný tlak môžeme ovplyvniť dvojakým spôsobom.

Prvý variant: Umiestnime elektródy na obidve uši a do opasku zastrčíme kolík liečebnej elektródy.

Druhá možnosť: Elektródu umiestnite len na jedno ucho a do opasku zastrčíme kolík. V prípade, ak by ste najskôr priložili k uchu aj druhú elektródu, opasok musí zostať aj tak na tej istej strane tela.

Pripevnite elektródu (elektródy na ucho ) uši do priehlbinky tak, ako sme to už raz opísali. Zatiahnite opasok, (umiestnite na tú istú stranu ako je ucho, v prípade, že elektróda je len na jednom uchu) a pripojte elektródu v tesnej blízkosti akupunktúmeho bodu.

Poznámka: Liečebný kolík a akupunktúmy bod sa musia stretnúť tesne.

Porozprávajte sa so svojim ošetrujúcim lekárom pokiaľ badáte ťažkosti pri určení akupunktúmeho bodu. V prípade, že zistíte zmeny, prerušte liečbu akupunktúrou a poraďte sa s lekárom, ak zistíte nezvyčajné reakcie prerušte liečbu a poraďte sa s lekárom. Elektródy sa smú používať iba na zdravej pokožke. Okamžite prerušte liečenie s elektródami a poraďte sa s lekárom, pokiaľ bádate akékoľvek zmeny, začervenanie, vyrážky, bolesti, atď. Spomínané reakcie môžu vyvolať nasledujúce veci. Nepoužívajte túto funkciu pokiaľ máte kardiostimulátor, alebo umelú končatinu, respektíve ste ťažký diabetik.

2. Zapojenie

Vložte kolík liečebnej elektródy do vhodného otvoru prístroja. Poznámka: Počas liečby prístroj nenosme na ruke. Uložme si ho niekde na blízky stôl, aby bol počas liečby po ruke.

3. Výber funkcie

Výber funkcie liečby vysokého krvného tlaku. Zapnite prístroj. Stlačte tlačidlo Mode a vyberte funkciu Depr. K spusteniu liečby stlačme tlačidlo Oper. Zostávajúci čas liečby vypisuje displej a pohyblivá čiarka ukazuje, že v ktorom bode danej kúry sa nachádzate.

4. Zastavenie času kúry

Časové trvanie kúry môžeme nastaviť v rozmedzí od 5 do 30 minút, čas môžeme nastavovať po piatich minútach. Dĺžku kúry nastavte podľa fyzického stavu jednotlivca. Obyčajne stačí dvakrát 10-15 minút liečby denne. Pri každej jednej príležitosti, keď stlačíme tlačidlo Oper, doba trvania kúry narastá o 5 minút.

5. Spustenie kúry

Po nastavení doby trvania kúry systém automaticky po 2 sekundách začne liečbu. Stlačte tlačidlo Oper hocikedy počas liečby, ak si želáte čas liečby zmeniť. Pokiaľ počas kúry stlačíme tlačidlo Mode, tým vyberáme inú funkciu, a tým pádom prerušujeme liečbu. Počas liečby sa nehýbte a skúste sa uvoľniť. Najlepší čas na liečbu je ráno medzi 7-9 hodinou, alebo poobede medzi 4-6 hodinou. Hodinu pred spaním už prístroj nepoužívajte. Počas kúry môžete sedieť alebo ležať na chrbte. Pokiaľ sedíte, ruky si zložte na stehno alebo na stôl v prirodzenej polohe, dlaňami smerom dole, uvoľnene. Zatvorte oči a dýchajte prirodzene, popri čom sa vyžívajte v tom, ako sa vaše telo uvoľňuje. Ak ležíte, ruky dajte do prirodzenej polohy. Poznámka: Presvedčite sa o tom, či sa elektródy nezošmykli z akupunktúrnych bodov, keďže to môže ovplyvniť priebeh liečenia.

6. Dokončenie liečenia.

Po skončení kúry prístroj zapípa a na displeji sa objaví hodnota 0. Pokiaľ si želáte kúru zopakovať, stlačte tlačidlo Oper, nastavte čas kúry a systém opäť spustí kúru v priebehu 2 sekúnd. K zmene stlačte tlačidlo Mode a vyberte inú funkciu, alebo vypnite prístroj. Pokiaľ prístroj po použití nevypnete, ten po uplynutí 2 min automaticky vypne, aby šetril elektrickou energiou. Opatrne odstráňte príchytky elektród. Styčné plochy očistite bavlnenou handričkou namočenou do alkoholu po každom jednom použití. Pošúchajte ruky kým sa nezohrejú, a pomaly si pomasírujte tvár a krk. Po kúre odpočívajte 10 minút. Poznámka: Nemerajte krvný tlak bezprostredne po dokončení kúry, keďže krvný tlak sa ešte mení, ešte nie je stabilizovaný. Nezmerajte svoj krvný tlak aspoň pol hodinu po dokončené kúry.

7. Vypnutie prístroja

K vypnutiu prístroja stlačte gombík On/Off. Ak nevypnete prístroj, displej merania krvného tlaku sa automaticky vypne po 2 minútach, aby šetril energiu.

Upozornenie:

Dávajte pozor, aby sa elektródy počas liečby nedotýkali navzájom, lebo to môže prístroj zničiť. Očistite elektródy s bavlnenou handričkou namočenou v alkohole, po každom použití. Tí pacienti, ktorí už dlho užívajú lieky na vysoký krvný tlak musia pokračovať v liečbe aj po tom, keď sa im krvný tlak zníži, kvôli tomu, aby výsledky liečby boli trvácne. Pokiaľ je liečba úspešná, obráťte sa na svojho ošetrujúceho lekára, a dohodnite sa o ďalšom užívaní liekov..

Samoliečba je nebezpečná. Zmerajte svoj krvný tlak a liečte sa každý deň, keď sa vám tlak zvýši, ale aj v prípade, že Váš krvný tlak bude normálny. Vo všeobecnosti klesne systolický a diastolický krvný tlak každého pacienta po kúrach. Pokiaľ v hodnotách krvného tlaku nebadáte zmenu ani po 2-3 dňoch kúry, tak skontrolujte, či ste elektródy napojili správne k akupunktúrnym bodom. Vysoký krvný tlak je zložitý biologický proces, ktorý môže byť ovplyvnený množstvom faktorov. Výsledky liečby vysokého krvného tlaku môžu byť u každého jedinca odlišné, v závislosti od fyzického a psychického stavu tela, od miery vysokého krvného tlaku a iných predchádzajúcich liečebných procesov. U niektorých pacientov nastalo okamžite v prvej fáze liečby významné zníženie, kým u niektorých môže nastať miestne zvýšenie krvného tlaku na začiatku liečby. Každopádne je to úplne normálne, uspokojujúce výsledky, ale môžeme dosiahnuť len dlhodobou aplikáciou. Na liečenie vysokého krvného tlaku existujú ešte dva iné akupunktúrne body, ktoré sa môžu používať namiesto akupunktúrneho bodu na zápästí. Akupunktúrny bod pod lakťom. Zahnite lakeť do vhodného uhlu, akupunktúrny bod sa nachádza v ohnutí na konci troch priečnych rýh. Druhý akupunktúrny bod sa nachádza na chodidle, medzi druhou a treťou stredovou kosťou v jednej priehlbinke, ktorá vznikne vtedy ak ohneme chodidlo, približne v jednej tretine vzdialenosti medzi koreňom druhého prsta a päty. Môžete ich v prípade jednotlivcov zvoliť ako alternatívnu, doplňujúcu liečbu.

Prístroj SF852
Prihlásenie
Meno:
Heslo:

Produkty Tiens / Tianshi

Čaje
odrazkaAntilipidový čaj

Výživové doplnky
odrazkaBiokalcium
odrazkaBiokalcium na zlepšenie mozgovej činnosti
odrazkaBiokalcium na zníženie hladiny cukru v krvi
odrazkaBiokalcium pre deti
odrazkaBiozinok
odrazkaChitozan
odrazkaCholikan
odrazkaDigest
odrazkaFlexi (glukosamín, chondroitín, pečiarka, kurkuma)
odrazkaIkan
odrazkaKordyceps
odrazkaSpirulina
odrazkaVejkan

Oleje a sirupy
odrazkaCesnakový olej a reishi
odrazkaFOS Sirup (Fruktooligosacharidy)
odrazkaKardi - olej z krillu
odrazka% Koncentrovaná datlová šťava

Zubné pasty
odrazkaTiens Orecare-zubná pasta U Smile

Prístroje
odrazka% (10 kusov) Respirátor FFP2 KN95 bez ventilu, s CE - skladom
odrazkaBPR - ježko
odrazkaOzonizér - čistič
odrazkaSCEK S-780
odrazkaSF852
odrazkaTong Bao


Kontakt:

Tel: 0915441587
NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete. Partnerské stránky:
www.zdravystyl.sk
Kontakt:

Tel: 0915441587

Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant "year" in /data/0/8/08473105-0c9f-40cc-9e3a-2812ed009cdb/tiansi.sk/web/copyright.php:4 Stack trace: #0 /data/0/8/08473105-0c9f-40cc-9e3a-2812ed009cdb/tiansi.sk/web/index.php(386): require() #1 {main} thrown in /data/0/8/08473105-0c9f-40cc-9e3a-2812ed009cdb/tiansi.sk/web/copyright.php on line 4